Αρχική

Ο Καινοτομών Τόπος, έχει να δείξει 12 χρόνια δραστηριοτήτων στον τομέα της ανάπτυξης της φυσικής και πολοτιστικής κληρονομιάς. Μέχρι τώρα καταφέραμε να αναπτύξουμε εκπαιδευτικές και καταδυτικές δραστηριότητες με την δημιουργία τριών καταδυτικών κέντρων που προσφέρουν ειδικευμένες καταδυτικές υπηρεσίες (υποθαλάσσια φωτογραφία και βίντεο, 3D προσομοίωση, υποστήριξη σε αρχαιολογικές έρευνες), liveaboard, επιτυχημένες υποβολές στο πρόγραμμα NFSR - με προϋποπλογισμό περίπου 100.000€, παροχή επιχειρηματικών σχεδίων και συμβουλευτικών υπηρεσιών έρευνας αγοράς σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάσαμε το έργο μας σε πέντε διεθνείς εκθέσεις:

Οι γνώσεις μας σχετικά με τα προγράμματα προέρχονται από μια ποικιλία προσφερόμενων υπηρεσιών όπως:

  1. Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  2. Ανάπτυξη μελετών χωρικού σχεδιασμού και επιχειρηματικών σχεδίων
  3. Συγγραφή περιβλλοντικών μελετών των υποθαλάσσιων οικοσυστημάτων
  4. Δημιουργία και υποστηριξη συσχετίσεων μεταξύ εταιριών
  5. Προώθηση και διαφήμιση πάρκων και μουσείων