Υπηρεσίες / Καινοτομών Τόπος

Καινοτομών Τόπος

Ο Καινοτομών Τόπος προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες σε κατηγορίες όπως η καθοδηγούμενη κατάδυση, η εκπαιδευτική κατάδυση για άτομα με ειδικές ανάγκες, η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, οι καταδυτικές υπηρεσίες με snorkel,ησυγγραφή μελετών για την προστασία και διαχείριση των παραθαλάσσιων περιοχών , καθώς και της ανάδειξης της ανάδειξης της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και υπηρεσιών χρήσης υποθαλάσσιων τεχνολογιών, νέων τεχνολογιών 3D, αλλά και τεχνολογιών ταυτόχρονης μετάδοσης φωτογραφιών και βίντεο, υποστήριξη παραθαλάσσιων αρχαιολογικών ερευνών, μελετών και διοίκησηε των καταδυτικών πάρκω και υποθαλάσσιω μουσειων.