Υπηρεσίες / Εναλλακτικές Μελέτες

Εναλλακτικές Μελέτες

Εναλλακτικές Μελέτες

Ο Καινοτμών Τόπος διαθέτει μια πλήρη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, παίρνοντας όλα τα μέτρα και τις παραμέτρους για τη δημιουργία και τη διαχείριση των καταδύσεων και των θαλάσσιων πάρκων.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν: