Υπηρεσίες / Έρευνα και Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη

Ανάμεσα στα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται η δημιουργία Μουσείου Ηχοδιαδρομών και Ήχου,η ταυτόχρονη μετάδοση της εικόνας από τα ναυάγια, οι μέθοδοι προώθησης εξερεύνησης του υποθαλάσσιου φυσικού καιπολιτιστικού περιβάλλοντος για δύτες και μη, νέόυς αποτελεσματικούς και καινοτόμους τρόπους συγγραφής υποθαλάσσιας έρευνας και εργασίες προστασίας των αρχαίων και νέων ναυαγίων όπως και υποβρύχια παραθαλάσσια σημεία, 3D υποβρύχια μοντελοποίηση και πλοήγηση εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα σε υπποβρύ΄χια περιβάλλοντα et al.